800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Rozpis ceny

Cestovní kancelář Adventura

CK Adventura byla založena v roce 1990, patří tedy mezi nejdéle působící cestovní kanceláře na českém trhu. Od počátku byla zaměřena na tvorbu kvalitních poznávacích zájezdů a aktivních programů v přírodě. Autobusové zájezdy do evropských zemí brzy doplnila široká nabídka originálních leteckých zájezdů do celého světa, a to převážně formou menších skupin s českým průvodcem.

Vedle toho CK připravovala i programy pro zahraniční turisty a později rozvinula také programy cíleně zaměřené na firemní klientelu jak českou, tak zahraniční. Dnes Adventura s. r. o. provozuje, kromě cestovní kanceláře s širokou nabídkou zájezdů pro individuální zákazníky, také středisko zakázkových programů se čtyřmi specializacemi a jednu dceřinou firmu: cestovní kancelář China Tours, zaměřenou na poznávací zájezdy do Asie.

Cestovatelské krédo Adventury

Adventura se již od svého založení snaží držet zásad, pro něž se v posledních letech používá termín EKOTURISTIKA. Jde o formu cestování a turistiky, která je šetrná k přírodě, životnímu prostředí a místním kulturám. Šířeji lze do ekoturistiky zahrnout i podporu místních komunit a tlak pozitivním směrem na změnu pohledu místních obyvatel na jejich životní prostředí, na jejich kulturu, historii a tradice. Kromě šetrného přístupu k cestování usiluje ekoturistika i o hlubší poznání světa, ve kterém žijeme. Turistika je dnes natolik silným světovým fenoménem, že dokáže ovlivňovat chování států a jejich vlád i jejich přístup k přírodě, kultuře a etnikům, jež by jinak byla přehlížena a docházelo by k jejich asimilaci či úplnému vymizení. Svět samozřejmě nelze zakonzervovat, ale citlivým zájmem o jeho kulturní pestrost a vhodným výběrem místních dodavatelů služeb lze přispívat k jejímu zachování.

×